FLEXLANCE

FlexLance is een concept van FlexPay en biedt een oplossing voor mensen die zelfstandig ondernemerschap ambiëren maar nog niet direct de overstap willen maken naar een een volledig zelfstandig ondernemerschap. FlexLance vormt een alternatief voor de freelancer en ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel), maar ook voor hun opdrachtgevers. Met FlexLance kunnen freelancers ondernemen op basis van een (arbeids-) overeenkomst met FlexPay. Op deze wijze ontstaat er een heldere en risicoloze situatie voor alle partijen. FlexLance neemt de freelancer veel werk uit handen wat vervolgens weer ruimte geeft voor acquisitie en de ontwikkeling van product of dienst.

Meer weten?

Download onze leaflet FlexLance, maak gebruik van het Contactformulier of neem contact op met Isa van den Berg (06-24374316) / Jeroen Timmers (06-52095455) of middels de Contactgegevens!