T2H Groep

FlexPay Professionals is onderdeel van FlexPay

FlexPay Professionals is een handelsnaam van FlexPay B.V. FlexPay is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen (NBBU) en voldoet aan de NEN-norm 4400-I, het hoogwaardige en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk dat staat voor zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

T2H Groep

FlexPay vormt samen met Refrisk de T2H Groep die is opgericht in 2003. De strategie van de Groep is het organiseren van samenhangende activiteiten op het terrein van mens en arbeid met nadruk op de minst kansrijke en bijzondere doelgroepen. De T2H Groep heeft hierbij een bijzondere toegevoegde waarde als het gaat om specifieke deskundigheid, specifieke problematiek of bijzondere aanpak. Kenmerkend voor de bedrijfsactiviteiten binnen de Groep zijn professionaliteit, kwaliteit en vernieuwing. Basis voor het handelen van de medewerkers in de bedrijven in de Groep zijn de integere en zakelijke omgang met de cliënten en de nauwe relatie met de opdrachtgevers. De bedrijven in de Groep besteden bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de medewerkers. Werken bij de bedrijven in de Groep is een intellectuele uitdaging. Gedreven vanuit de inhoud van het werk, met hart voor mensen en het willen boeken van duurzaam resultaat.

FlexPay BV

FlexPay BV is sinds 1999 de specialist op het gebied van payrolling, uitzenden en detacheren in de Sociale Zekerheid. FlexPay biedt dienstverlening op maat aan gemeenten, werkgeverservicepunten, sociale werkbedrijven en UWV ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Participatiewet welke in 2015 is ingevoerd. FlexPay streeft naar de invulling en realisatie van Duurzame Inzetbaarheid. Zowel voor haar eigen personeel als ook voor de uitzendkrachten.
Lees meer.

Refrisk BV

Refrisk bv is een landelijke jobcoachorganisatie voor mensen met een structurele functiebeperking. Functiebeperkingen kunnen zowel lichamelijk, psychisch als verstandelijk zijn. Wij bieden individuele begeleiding naar een werkplek. Op projectbasis maken instanties (gemeente, UWV, CWI, scholen en bedrijven) gebruik van de arbeidsdeskundige expertise van de Refrisk-professionals.
Lees meer.