Privacy Statement

Op deze pagina vindt u de privacy verklaring van FlexPay Professionals: www.flexpayprofessionals.nl.

Waarom FlexPay Professionals uw gegevens nodig heeft?

FlexPay Professionals verwerkt uw persoonsgegevens om haar werkzaamheden uit hoofde van een zakelijke opdracht en wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren. Daarnaast dient FlexPay Professionals uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Het betreft salarisadministratie, invulling juridisch werkgeverschap, werving en selectie en/of detachering. Daarnaast om na het aangaan van een overeenkomst rechtstreeks met u in contact te kunnen treden door middel van e-mail of (mobiele) telefoon. FlexPay Professionals maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Persoonsgegevens die worden verwerkt?

Door het invullen en insturen van het inschrijfformulier en kopie ID, paspoort of verblijfsvergunning met uw persoonsgegevens maakt u gebruik van de diensten van FlexPay Professionals en stemt u in met de verwerking hiervan daar er anders geen overeenkomst kan ontstaan. FlexPay Professionals verwerkt de persoonsgegevens die op het inschrijfformulier zijn ingevuld.

Hoe lang FlexPay Professionals gegevens bewaart?

FlexPay Professionals bewaart uw persoonsgegevens in haar personeelsdossier. Uw gegevens worden niet langer gebruikt/bewaart dan strikt noodzakelijk overeenkomstig de wettelijke verplichtingen of onderlinge toestemming, die nodig is om aan de voorwaarden te voldoen en waarvoor uw gegevens verzameld dienen worden.

Delen met anderen

FlexPay Professionals verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flexpayprofessionals.nl. FlexPay Professionals zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als FlexPay BV bovengenoemde afspraken niet naleeft.

Beveiliging

FlexPay Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FlexPay Professionals maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@flexpayprofessionals.nl

FlexPay Professionals
Postbus 33
5170 AA Kaatsheuvel
Telefoon: 0416 – 672090
E-mailadres: info@flexpayprofessionals.nl