Wet DBA

Update 31-12-2019

De overheid geeft geen boetes of naheffingen tot ten minste 1 januari 2020. De wet DBA wordt tot in deze overgangsperiode niet gehandhaafd. Vanaf 1 januari 2020 is en blijft de wet DBA van kracht, maar wordt deze niet volledig gehandhaafd. De overheid kan boetes of naheffingen geven, wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid nadat er een controle én waarschuwing is gegeven. De overheid gaat extra onderzoek uitvoeren naar organisaties waarbij er een vermoeden is van kwaadwillendheid. Vanaf 1 januari 2021 wordt er een nieuwe regelgeving verwacht.


Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Hiermee is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen.
FlexPay Professionals vertelt u graag meer over de gevolgen voor de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat houdt de Wet DBA in?

De VAR was bedoeld om opdrachtgevers de zekerheid te geven dat een professional zonder fiscale risico’s als zzp’er kon worden ingehuurd. Met de Wet DBA dient de opdrachtgever te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Bij de beoordeling van een overeenkomst toetst de Belastingdienst of de professional daadwerkelijk als zzp’er kan werken, of als werknemer moet worden aangemerkt (verkapt dienstverband). Een goedgekeurde modelovereenkomst werkt alleen als kan worden aangetoond dat de overeenkomst in de pratijk wordt nageleefd. Een opdrachtgever en opdrachtnemer hebben dus groot belang bij de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Hoe gaat FlexPay Professionals met de wetswijziging DBA om?

Vanzelfsprekend werkt FlexPay Professionals met goedgekeurde modelovereenkomsten, zodat wij onze professionals als zzp’ers bij onze klanten kunnen blijven inzetten. FlexPay Professionals zorgt daarbij voor naleving van de modelovereenkomst in de praktijk.

FlexPay Professionals blijft ook onder de Wet DBA hoogwaardige professionals voor haar klanten vinden en kan deze zonder fiscale risico’s blijven plaatsen. FlexPay Professionals biedt bij elke nieuwe aanvraag haar klanten de meest geschikte oplossing aan, zoals een overeenkomst van opdracht of een detacheringsovereenkomst.

FlexPay Professionals analyseert bovendien de zzp-populatie bij haar klanten om de (on) mogelijkheden onder de Wet DBA vast te stellen. FlexPay Professionals is hiermee niet alleen uw wervingspartner maar ook uw partner bij het vormgeven van de flexibele schil.

Als zzp’er/opdrachtnemer heeft u uiteraard ook vragen over bepaalde aspecte aangaande de Wet DBA. Is er wel of niet sprake van een dienstverband? Dient er loonheffing te worden ingehouden? FlexPay Professionals helpt hierbij. FlexPay Professionals neemt de zorgen over de Wet DBA bij de opdrachtgever en opdrachtnemer uit handen, ook indien u geen bestaande klant bent.

Wilt u zekerheid over de Wet DBA?

Staatssecretaris Wiebes heeft de handhaving van de DBA door de Belastingdienst uitgesteld tot 1 juli 2018. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet aangekondigd dat de Wet DBA wordt ingetrokken en dat er o.a. een opdrachtgeversverklaring komt.

Het is vanzelfsprekend dat wij als FlexPay Professionals bovenop deze materie zitten en alle ontwikkelingen volgen. Bovendien hebben wij de specialisten achter de site http://www.flex-beheer.nl/content/wet-deregulering-beoordeling-arbeidsrelaties.html gevraagd om u te helpen bij al uw vragen en onzekerheden over de wet DBA. Zij zitten nog dichter bij het DBA-vuur. Er zijn genoeg mogelijkheden om risicoloos zzp’ers in te huren. Zij kunnen u helpen met elke vraag over het inhuren van zzp’ers en de DBA of over inhuren en flexibilisering in het algemeen. En zij kunnen zzp’ers helpen om zich als zelfstandig ondernemer te presenteren, waardoor zij sneller worden ingehuurd.

Het eerste gesprek met hen is altijd gratis. Daarnaast hebben we met hen afspraken gemaakt die voor u aantrekkelijk zijn. Neem contact op met Isa van den Berg als u meer wilt weten of een van hen wilt spreken.